BINGOSRENO.BE  Speelautomaten
PRIVACYVERKLARING BINGOSRENO.BE

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bingosreno NV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bingosreno NV, en/of omdat u deze zelf

bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bingosreno NV verstrekt.

Bingosreno NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: -

Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres - Uw geschreven bericht.

Waarom Bingosreno NV gegevens nodig heeft :

Bingosreno NV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,

en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bingosreno NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten

overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens die we verwerken:

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan

ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken,

•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•IP-adres en uw geschreven bericht.

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie

en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,

tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder

ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,

neem dan contact met ons op via info@bingosreno.nv, dan verwijderen wij onmiddelijk deze informatie.

Hoe lang Bingosreno NV gegevens bewaart:

Bingosreno NV bewaart uw gegevens zolang als nodig voor het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke

verplichtingen het opleggen.

Bingosreno NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens

worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

Bingosreno NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst

met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek .

Op de website van Bingosreno NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer

en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bingosreno NV gebruikt deze

informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming:

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben

voor jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele cookies.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded

content kan niet meer getoond worden.

Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics:

Bingosreno NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de

Adwords-advertenties van Bingosreno NV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan

Bingosreno NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes

te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden

de informatie namens Google verwerken.

Bingosreno NV heeft hier geen invloed op. Bingosreno NV heeft Google geen toestemming gegeven om via Bingosreno NV

verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bingosreno.nv .

Bingosreno NV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

Bingosreno NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Bingosreno NV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens

niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie

wenst over de beveiliging van door Bingosreno NV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bingosreno NV op

via info@bingosreno.be

Deze site is een website van Bingosreno Nv:

Bingosreno NV is als volgt te bereiken:

Postadres: Bingosreno NV Bisschoppenhoflaan 656 2100 Deurne

BTW nr: BE0421.876.754 - Telefoon: 03.231.25.25 - E-mailadres: info@bingosreno.be

Klachten:

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden tot Bingosreno NV per e-mail : info@bingosreno.be

of per post op het adres Bingosreno NV Bisschoppenhoflaan 656 2100 Deurne , of bij de nationale toezichthouder :

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Terug naar Bingosreno.be
BINGOSRENO.BE  Speelautomaten
PRIVACYVERKLARING BINGOSRENO.BE

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bingosreno NV kan persoonsgegevens over u verwerken,

doordat u gebruik maakt van de diensten van Bingosreno NV,

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Bingosreno NV verstrekt.

Bingosreno NV kan de volgende persoonsgegevens

verwerken: -

Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens -

Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres -

Uw geschreven bericht.

Waarom Bingosreno NV gegevens nodig heeft :

Bingosreno NV verwerkt uw persoonsgegevens om

telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om

verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post)

te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet

bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bingosreno NV uw persoonsgegevens

gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u

gesloten overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens die we verwerken:

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan

ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken,

•Voor- en achternaam •Adresgegevens •Telefoonnummer

•E-mailadres •IP-adres en uw geschreven bericht.

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,

in correspondentie en telefonisch bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens die we verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan

16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker

ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online

activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@bingosreno.nv , dan verwijderen wij onmiddelijk

deze informatie.

Hoe lang Bingosreno NV gegevens bewaart:

Bingosreno NV bewaart uw gegevens zolang als nodig voor

het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke

verplichtingen het opleggen.

Bingosreno NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer

dan strikt nodig is om

de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden

verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard

indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

Bingosreno NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan

derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

In kaart brengen websitebezoek .

Op de website van Bingosreno NV worden algemene

bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van

uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die

uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van

bezoek- en klikgedrag op de website.

Bingosreno NV gebruikt deze informatie om de werking van

de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en

worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming:

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde

verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen

hebben voor jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek

aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je

computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel

noodzakelijke, functionele cookies.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door

je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer

van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken

en embedded content kan niet meer getoond worden.

Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site

tegenvalt.

Google Analytics:

Bingosreno NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te

houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief

de Adwords-advertenties van Bingosreno NV bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het

adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en

door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze

website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan

Bingosreno NV te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun

campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

derden de informatie namens Google verwerken.

Bingosreno NV heeft hier geen invloed op. Bingosreno NV

heeft Google geen toestemming gegeven om via

Bingosreno NV verkregen Analytics- informatie te gebruiken

voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen U heeft het recht

om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of

te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

sturen naar info@bingosreno.nv .

Bingosreno NV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier

weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

Bingosreno NV neemt de bescherming van uw gegevens

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Bingosreno NV maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer

informatie wenst over de beveiliging van door

Bingosreno NV

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

Bingosreno NV op via

info@bingosreno.be

Deze site is een website van Bingosreno Nv:

Bingosreno NV is als volgt te bereiken:

Postadres: Bingosreno NV Bisschoppenhoflaan 656

2100 Deurne

BTW nr: BE0421876754

Telefoon: 03.231.25.25

E-mailadres: info@bingosreno.be

Klachten:

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden

tot Bingosreno NV per e-mail : info@bingosreno.be of per

post op het adres

Bingosreno NV

Bisschoppenhoflaan 656

2100 Deurne , of bij de nationale toezichthouder :

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000

Brussel tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Terug naar Bingosreno.be